Dyrektor Instytutu Sztuki Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku na Ukrainie - profesor Anatolij Grycan oraz Dyrektor Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej (Koszalin, Polska) - prof. Jacek Ojrzanowski zapraszają na międzynarodową konferencję naukową Design w aspekcie paradygmatów kulturowych. Będzie ona poświęcona prezentacji osiągnięć ukraińskich uczelni oraz Instytutu Wzornictwa Politechniki Koszalińskiej prowadzących działalność naukową, projektową oraz dydaktyczną w obszarze nauk projektowych i sztuk pięknych.

Wydarzeniom konferencyjnym towarzyszyć będzie cykl Międzynarodowych Wystaw pt.: Podsumowanie dorobku twórczego kadry naukowej współpracujących Uczelni - POLSKA - UKRAINA.

Konferencja oraz rozpoczęcie cyklu wystaw odbędą się 16-17 maja 2014 roku w Haliczu na Ukrainie.

Stronę polską będą reprezentować:

prof. dr hab. Jacek Ojrzanowski z Przemówieniem Inauguracyjnym oraz odczytem na temat:
Design jako tekst kultury
dr hab. Monika Zawierowska Łozińska z odczytem na temat:
Strategia papieru,
dr Inwona Mikołajczyk z odczytem na temat:
Percepcja w designie,
dr Bogusław Niewiadomski z odczytem na temat:
Generatywny charakter przestrzeni architektonicznej,
dr Anna Mrożewska z odczytem na temat:
Ślady kultury materialnej w literaturze,
dr Agnieszka Kurkowska z odczytem na temat:
Wzornictwo regionalne w architekturze polskiego Pomorza,
dr Przemysław Majchrzak z odczytem na temat: Design jako proces zmian.

 

 

 

Design Koszalin, wzornictwo koszalin