Od 20.11.2012r. do 17.12.2012r. na pierwszym piętrze Urzędu Miasta Koszalin można zobaczyć system przystanków mojego autorstwa, zaprojektowany z myślą o mieście Koszalin. Projekt jest wynikiem pracy doktorskiej "Modułowy przystanek. Element infrastruktury punktowej systemu transportu zbiorowego". Praca obroniona została w październiku br. na Wydziale Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Promotorem rozprawy doktorskiej był prof. Michał Stefanowski z ASP Warszawa. Z racji złożoności projektu i dużego zakresu prac - na wystawie zaprezentowano tylko część opracowania, ujętą dość lapidarnie. Pełne opracowanie zawarte zostało w pracy pisemnej. Niemniej zapraszam serdecznie do odwiedzenia Urzędu Miasta i zobaczenia wystawy pn. "Koszalin Zaprojektowany", której towarzyszy prezentacja pracy doktorskiej Aliny Ostach Robakowskiej.