Przemysław Jan Majchrzak
ul. Ferdynanda Ruszczyca 23A
75-654 Koszalin

+ 48 600 258 455 

przemek@pjm.net.pl

  

Konto bankowe: BZWBK

79 1090 2662 0000 0001 0159 9283

Formularz kontaktowy