Projekt obudowy sterownika elektrycznej grzałki grzejnikowej, sterowanej na podczerwień. Projekt jest alternatywą dla serii grzałek square pod. Terma Technologie. Dzięki symetrii istnieje możliwość montażu zarówno z prawej, jak i z lewej strony grzejnika. Panel sterujący zaprojektowany został tak, aby obsługa urządzenia była jak najprostsza.